Ale stadsrums- och stadslivsanalys

 
6.jpg

När
2016

Beställare
Ale kommun

Partners
Sweco Architects

Närhet och livfulla stråk i Ale

Warm in the Winter har tillsammans med Sweco Architects hjälpt Ale kommun med utveckling av stationssamhällena Nödinge och Älvängen. Särskilt vill Ale kommun ville göra detta på ett sätt som dels säkerställer stadsbyggnadskvaliteter, kulturhistoriska och arkitektoniska värden och dels främjar det lokala stadslivet. Utgångspunkten var att stadslivet bedöms utgå från tre dimensioner: hur människor upplever stadsmiljön, hur de använder den och vilken betydelse som stadsrummet har för detta. Tillsammans gjordes en omfattande stadsrumsanalys som undersökte hur stadsbyggandet kunde bidra till socialt hållbar stadsutveckling och ett välfungerande stadsliv.

3.jpg
4.jpg
5.jpg
2.jpg
1.jpg