Lund C

 
Flygbild Lund centralstation

Flygbild Lund centralstation

När
2017

Beställare
Lund kommun, Jernhusen, Trafikverket

Partners
Belatchew arkitekter

Lund centralstation

När Jernhusen bestämde sig för en tävling om Lunds nya centralstation krävdes en helt ny definition för vad stationer är. Fyra arkitektteam blev utvalda att fortsätta med den prestigefyllda uppgiften - 3XN, Henning Larsen, Belatchew och Elding Oscarson/C.F. Möller.  Warm in the Winter ingick i team Belatchew tillsammans med Morf Landskap, AKT, WSP och Trivector. Vårt förslag använder sig av högteknologi och tradition för att fånga både morgondagens resenärsbehov liksom stadens identitet och historia av platsskapande.

Vy från Clemenstorget

Vy från Clemenstorget

Tullkammaren

Tullkammaren

Väntrum

Väntrum