Samskapande strukturplaner

 
Samskapande strukturplaner1

plats
södertälje

När
2017-2018

Beställare
Södertälje kommun

Partners
-

Samskapande strukturplaner i Södertälje

Warm in the Winter har tillsammans med Södertälje kommun tagit fram en ny modell för Samskapande strukturplaner. Projektet gick ut på att tillsammans med invånarna i Södertälje och tjänstepersonerna på kommunen ta fram tre nya strukturplaner för Lina, Bårsta & Blombacka samt Mariekälla & Saltskog. Inledningsvis genomfördes en interaktiv kartbaserad webbenkät och platsintervjuer där invånarna bjöds in att bidra med lokalkännedom och sina åsikter om områdenas utveckling. Efter det fördjupades arbetet med en workshopserie tillsammans med referensgrupper i områdena som fokuserade på medskapande av de nya strukturplanerna. Slutresultatet blev en strukturplan med tillhörande rapport som både kommunen och referensgrupperna var nöjda med.

Inbjudan till webbenkät

Inbjudan till webbenkät

 
Webbenkät resultat

Webbenkät resultat

Webbenkät resultat

Webbenkät resultat

Intervjuer med 360 bilder

Intervjuer med 360 bilder

Designdialog med medborgare

Designdialog med medborgare

Sektioner till designdialogen

Sektioner till designdialogen

Sektioner till designdialogen

Sektioner till designdialogen