Stadsrumsanalys Madendalen

 
HHR5.jpg

Plats
Sundbyberg

När
2016

Partners
sweco society

Beställare
sundbyberg stad

anlyser för att knyta samman kraftigt kuperat område

Vi har fått i uppdrag att ta fram en stadsrumsanalys som underlag och designstöd för arbetet med Vision Enköpingsvägen i Sundbyberg. Området är kraftigt kuperat och visionen har för avsikt att knyta samman de omkringliggande stadsdelarna. Det innebär en ny stadsstruktur som är i stort behov av kontinuerliga analyser för att vi verkligen ska kunna förstå hur gestaltningen kan klara de uppställda målen om närhet, tillgänglighet och genhet. Projektet pågår parallellt med vårt arbete att ta fram Vision Enköpingsvägen.

Kollektivtrafik.jpg
chioce.jpg
sps.jpg
sps.jpg
avstand-choice.jpg
 
AnalysHillevi Olsson