Ulleråker strukturplan

 
illustrationsplan.png

Plats
Ulleråker, uppsala

När
2017-pågående

Partners
mandaworks

Beställare
uppsala kommun

Luftig strukturplan som samspelar med Ulleråkers befintliga bebyggelse

Warm in the Winter har tillsammans med Mandaworks under 2017 arbetat fram en ny strukturplan för Ulleråker i Uppsala. Fokus i arbetet har varit att gå från större, generiska bebyggelsekvarter till en tätare men samtidigt luftigare struktur som tillvaratar friytan på ett bättre sätt och samspelar med Ulleråkers befintliga bebyggelse. I den nya stadsdelen är bilen fortsatt nedprioriterad till förmån för gång- och cykeltrafik. Förskolor och grundskolor har fått ett strategiskt läge invid den omkringliggande naturen och det centrala torget har fått en mänsklig skala och vänder sig nu både mot den befintliga strukturen, den nya bebyggelsen och framför allt mot solen!

plan diagrams.png
volumes.png
friyta.png
block diagrams.png
program.png