Nykvarns entré

 
Vy mot Mobility Center

Vy mot Mobility Center

Plats
Nykvarn

När
2019

Beställare
Nykvarns kommun

modern industri och traditionell bruksort bildar lokalt produktionslandskap

Nykvarns kommun har påbörjat etableringen av en ny testanläggning och forskningsmiljö inom elektromobilitet. Samtidigt pågår ett arbete hos Vattenfall med att stärka upp kraftförsörjningen till Scanias nya gjuteri i Södertälje. Dessa två förutsättningar skapar en möjlighet för Nykvarns kommun att formera en ny entré till samhället och visa på den unika och attraktiva livsmiljö som Nykvarn erbjuder. Där gammalt möter nytt och där industrihistoria tar klivet in i framtiden.
Vi på Warm in the Winter har tagit fram en vision och konceptuell gestaltning av entrén till Nykvarn. Där storskaligt industrilandskap möter småskalig lokal identitet genom innovativa och nytänkande miljöer. Genom en blandad miljö av mobilitets-, landskapselement, och sociala element skapas ett lokalt produktionslandskap.

Ett lokalt produktionslandskap

Ett lokalt produktionslandskap

Illustrationsplan

Illustrationsplan

Entré Nykvarn (vy mot söder)

Entré Nykvarn (vy mot söder)

Koncept

Koncept

Hotell Mörby (vy mot öster)

Hotell Mörby (vy mot öster)

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Mörby Dagvattenpark (vy mot väster)

Mörby Dagvattenpark (vy mot väster)

Vattenfall park (vy mot söder)

Vattenfall park (vy mot söder)