Ulleråker Detaljplaner

 
Centrala Ulleråker illustrationsplan

Centrala Ulleråker illustrationsplan

När
2017

Beställare
Uppsala kommun

Partners
Mandaworks

centrala ulleråker och lyrikparken

Under hösten 2017 arbetade vi tillsammans med Mandaworks i Ulleråker, Uppsala, med att ta fram underlag för planhandlingar till två detaljplaner.. Det är två centrala delar av den nya stadsdelen som i december gick ut för granskning. Detaljplanen för Centrala Ulleråker (Kv. Vinghästen m.fl.) och detaljplanen för Lyrikparken (Kv. Sagan m.fl.). Arbetet bestod av tillsammans med kommunen arbeta om samrådsförslagen, ritat nya gatusektioner, gestalta de offentliga rummen samt tagit fram illustrationer och en fysisk modell för de båda förslagen.

Lyrikparken illustrationsplan

Lyrikparken illustrationsplan

Sektion Morgondrömsvägen

Sektion Morgondrömsvägen

Flygvy Centrala Ulleråker

Flygvy Centrala Ulleråker

Flygvy Lyrikparken

Flygvy Lyrikparken

Perspektiv Centrala Ulleråker

Perspektiv Centrala Ulleråker

Perspektiv Lyrikparken

Perspektiv Lyrikparken