Lina Centrum

 
Enscape_2019-06-25-12-57-22_materialId.jpg

plats
lina centrum, södertälje

När
2018

Beställare
södertälje kommun

förslag som grundar sig på idéer som arbetats fram tillsammans med de boende i lina

Efter arbetet med strukturplanen för Lina Hage, Södertälje, fick vi på Warm in the Winter i uppdrag att ta fram en skiss på hur Lina centrum kan utvecklas. Förslaget, som grundar sig i de idéer som arbetades fram tillsammans med de boende i Lina, bygger på en förtätning i centrum. Syftet är att skapa ett tydligare centrum med plats för matbutik, utbyggt äldreboende och gröna kopplingar. Den nya strukturen ramar in stadsdelens huvudgata och ger Lina en ny entré från Enhörnavägen. Samtidigt skapas ett torg mellan matbutiken och vårdcentralen, där parkeringsplatserna görs om från större parkeringsytorna till kantstensparkering i gatan.

20180611_Lina Centrum Proposal 3.jpg
20180608_Sektion Lina Centrum.jpg
Axlar_Rityta+1.jpg
Kanter_Rityta+1.jpg
Entreer_Rityta+1.jpg
Parkering_Rityta+1.jpg
Buss+cykel_Rityta+1.jpg
Funktioner_Rityta+1.jpg