Utvecklingsplan Vassara-Sandviken

 
Vinterbild.jpg

När
2016

Beställare
Gällivare kommun

Partners
Gällivare kommun, samhällsbyggnads-förvaltningen

Fördjupat gestaltningsprogram

I uppdrag av Gällivare kommun tog vi fram en utvecklingsplan för området Vassara-Sandviken. Uppdraget innebar att ta fram en strategi och övergripande gestaltning av ett område med ca. 400 bostäder och tillhörande service nordväst om Gällivare station. Området ligger intill sjön Vassara vilket medför stora kvalitéer men också utmaningar med en fluktuerande vattennivå.

Utvecklingsplanen för Vassara-Sandviken vilar på en önskan om ett boende som är både i naturen och i centrum. Läget är givet på en av Gällivares vackraste platser, där avståndet mellan centrum och Vassara träsk på många ställen är som kortast.
Planen utgår från naturens förutsättningar och användning av området, där myrmarker, våtmarker och översvämningar, sandstränder och skogsbryn ska bevaras. Men dessa kvaliteter ska också förstärkas. Förslaget innebär att den mänskliga påverkan vid byggandet ska vara i harmoni med naturen, det vill säga att respektavstånd ska ges till både natur och djur, där de nya bostäderna anläggs på öar, slänter och kanter mot naturen på samma sätt som idag sker vid höga vattenflöden. Och där naturen tillåts att ta plats, oavsett om det gäller skog, snö, myr, vatten eller strand. I alla lägen förväntas området helt enkelt ha mycket god integration mellan naturliga och mänskliga behov.

IMG_2713.jpg
4. Vassara.jpg
Konceptet för Vassara-Sandviken bygger på ett samspel mellan natur och människa där vattnet inte trycks bort eller husen dras tillbaka, utan där dessa två element samspelar för bådas nytta.

Konceptet för Vassara-Sandviken bygger på ett samspel mellan natur och människa där vattnet inte trycks bort eller husen dras tillbaka, utan där dessa två element samspelar för bådas nytta.

Planen tar även hänsyn till mjuka transportslag, så som spark, skidor, skoter och båt i enlighet med Grön-blå och vitstrukturplanen.

Planen tar även hänsyn till mjuka transportslag, så som spark, skidor, skoter och båt i enlighet med Grön-blå och vitstrukturplanen.

Kartdiagram för natur, rekreation och hälsa

Kartdiagram för natur, rekreation och hälsa

Illustrationsplan för Vassara- Sandviken

Illustrationsplan för Vassara- Sandviken

Illustration för strukturplan vid översvämning av ett 100-årsregn.

Illustration för strukturplan vid översvämning av ett 100-årsregn.

Snedbild över stadsöarna vid ett 100-årsregn.

Snedbild över stadsöarna vid ett 100-årsregn.

Strandpromenad från centrum

Strandpromenad från centrum

 
AnalysHillevi Olsson