Strandnära byggande i kallt klimat

 
Smält- och dagvattens väg genom landskapet

Smält- och dagvattens väg genom landskapet

Plats
Gällivare

När
2017-2018

Partners
URBIO, Gällivare kommun, LTU, SLU

Beställare
Naturvårdsverket

Arktisk stadsutveckling i gällivare

Vi är väldigt stolta över att vårt projekt ”Strandnära byggande i kallt klimat” beviljades stöd från Naturvårdsverkets utlysning om Stadsinnovationer. Projektet ”… bedöms vara en av de som har högst innovationsgrad, bedöms ha störst möjlighet till genomförande och som främjar en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling”.
Projektet innebär att i detalj planera och gestalta ett förslag för ny hållbar stadsutveckling i Gällivare, där stora krav ställs på att främja natur i och nära staden. Projektet ska särskilt utveckla ett gestaltningsförslag som skapar integrerade kretsloppsanpassade systemlösningar i liten skala, klimatanpassning i kallt klimat samt årstidsvarierande multifunktionella ytor.

Typhus spetstektiker  Brygghuset

Typhus spetstektiker
Brygghuset

Typhus spetstekniker  Gårdsplanhuset

Typhus spetstekniker
Gårdsplanhuset

Vy över snöupplaget i förlängningen av gata med den nedanförliggande torrdammen

Vy över snöupplaget i förlängningen av gata med den nedanförliggande torrdammen

Vy längs strandzonen i Vassara

Vy längs strandzonen i Vassara

Vårvinter vid brygghusen

Vårvinter vid brygghusen

Sommar vid brygghusen

Sommar vid brygghusen

Vy mot stationen med ny Vinterbro

Vy mot stationen med ny Vinterbro