Vassara hus och hem

 
brygghus sektion.png

När
2017-2018

Beställare
Naturvårdsverket/
Gällivare kommun

Partners
Urbio

Hållbara bostäder i kallt klimat

Arbetet med Utvecklingsplanen för Vassara Sandviken fortsätter tillsammans med våra kontorskollegor Urbio. Vi har tagit fram nya hållbara bostäder med trämaterial och olika spetstekniker som solceller och vattensamlingssystem. Och det har gjorts tillsammans med boende i Gällivare. Vi skapar kreativa lösningar för snö- och snösmältvattenhantering och översvämningsproblematik, både på byggnads- och landskapsnivå. Samtidigt ritar vi såklart också trevliga hus och områden att bo i!

De sex hustyperna är framtagna för att tillgodose olika bostadsbehov i Gällivare, från de som precis flyttat hemifrån, till större familjer och äldre. Husen är utformade för att samspela med landskapet, klimatet och inte minst människorna. De är ritade så att de passar in i den lokala kontexten, integrerar smarta systemlösningar både inom och utomhus samt ger de boende ett kvalitativt hem. De är också anpassade för ett visst mått av självbyggeri, vilket efterfrågats av de boende i Gällivare

Stadsvilla - sommar

Stadsvilla - sommar

Brygghus - sommar

Brygghus - sommar

Stadsvilla - vinter

Stadsvilla - vinter

Brygghus - vinter

Brygghus - vinter