AKTUELLT

God Jul 1100x619

God jul och gott nytt år!  

2018-12-19

Vi på Warm in the Winter önskar God jul och Gott nytt år! Vi hoppas att alla våra vänner och kollegor får en skön julledighet och att vi ses och förhoppningsvis gör något spännande projekt tillsammans nästa år!

Erik1100x619

Stor grattis till Erik Hidman!

2018-11-08

Erik har avlagt doktorsexamen inom arkitektur! Hans arbete handlar om attraktiva stadsmiljöer från ett professionellt kontra allmänt perspektiv. Erik genomförde bland annat Living Labs i Gällivare som ligger till grund för de arktiska typhusen som vi har ritat där.

Hillevi 1100x619

Välkommen Hillevi!  

2018-10-20

Ny medarbetare igen! Hillevi är arkitekt, utbildad i Sverige och har stort intresse och kunskap inom hållbarhetsfrågor, BIM och LCA i tidiga skeden. Välkommen till oss!

Lina strukturplan1100x619

Strukturplaner Södertälje

2018-10-15

De tre strukturplanerna i Södertälje, närmare bestämt i Lina, Mariekälla & Saltskog och Bårsta & Blombacka är nu antagna. Bra jobbat och tack för ett gott samarbete vill vi säga till våra vänner på kommunen, som har gjort ett fantastiskt arbete. Vi ser fram emot nya strukturplaner och dialoger i Södertälje!

Gällivare leverans1100x619

Strandnära byggande i kallt klimat: leverans  

2018-09-30

Vårt forskning projekt Strandnära byggande i kallt klimat i Gällivare är slut. Vårt kreativa samarbete med landskapsarkitektkontoret Urbio mynnande ut i en slutrapport och 8 bilagor som svarar till frågor om hur bebyggelse, landskap och infrastruktursystemen kan anpassas och finna synergier i det subarktiska klimatet.

Studieresa London1100x619

Studieresa till London

2018-09-13

I september var det dags igen! Den nya destinationen var London och resan gjordes som tidigare år tillsammans med Urbio och Arkitektstudio Witte.  Vi tittade på en hel del arkitektur och besökte både nya och gamla projekt såsom Elephant & Castle, Kidbrooke Village, King’s Cross, Pop Brixton och Barbican Estate bland andra spännande projekt.  Mellan projekten hann vi såklart också med en och annan pint tillsammans med Urbio och Witte.

Mohammad 1100x619

Välkommen Mohammad!  

2018-09-03

Mohammad Al Hamwi är ny på Warm in the Winter! Han är arkitekt och urban designer, utbildad i Syrien och Sverige. Han har stort intresse och kunskap inom 3D-modellering, digitala verktyg och parametrisk design. Välkommen!

Energiministern1100x619

Energiministern kollade in Solvåg

2018-08-30

 I slutet av augusti hölls så äntligen den officiella invigningen av Solvåg! Ingen mindre än energiminister Ibrahim Baylan invigde vårt projekt och talade om vikten av att gestalta vår infrastruktur så att den integreras och är inbjudanade.. Välkommen alla till den nya solcellsparken!

TUB1100x619

Nytt forskningsprojekt: The Uncarved Block

2018-08-16

Innan sommaren fick vi tillsammans med Uppsala kommun, Mandaworks och SLU ett nytt forskningsanslag från Naturvårdsverket. Denna gång handlar projektet om digitalisering av planeringsprocesser. Vi kommer under ett års tid att undersöka möjligheterna att skapa bättre kommunikation och förståelse i stadsbyggnadsprojekt med hjälp av digitala verktyg; VR, AR och 3D-printing. Vi tror att vi med de här verktygen kan kommunicera våra projekt bättre, både internt och externt, samt skapa bättre förståelse för vilka värden vi skapar (och inte skapar) när vi planerar nya städer. Förhoppningen är att det ska leda till ökad demokratisering av planeringsprocesserna och att bättre underlag för beslutsfattande.

Jernhusendiagram1100x619

Nytt projekt hos Jernhusen

2018-08-10

Metod och kunskapsutveckling tillsammans med Jernhusen! Vi är glada över att starta ett nytt samarbete med Jernhusen för att ta fram ett nytt Kvalitetsprogram (2.0) för deras affärsområde Stadsutveckling. Vi kommer under hösten att hålla i en workshopserie och skriva en kunskapssammanställning kring hållbar stadsutveckling med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen.

perspektiv rinkeby

1:a pris i SISABs allmänna idétävling Rötterna i Rinkeby

2018-06-15

Vi vann! SISAB utlyste i våras en allmän idétävling om framtidens skola. Fokusområdet var Rinkeby men förfrågan var bred och skulle visa på olika tillvägagångssätt som är applicerbara även på andra platser. Warm in the Winter tillsammans med OkiDoki arkitekter tog ett helhetsgrepp som spännande från stadsbyggnadsstrategier ner till byggnads- och interiörlösningar. Juryns motivering löd: ”Skolan mitt i byn är ett förslag som övertygande och modigt pekar på hur arkitektur och stadsbyggnad kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Förslagsställarna använder medvetet en bred palett av fysiska och innehållsliga förändringar som verktyg i samhällsbygget och tar på så sätt ett nästan ännu större tag om uppgiften än tävlingen frågade efter. Med en tydligt feministisk strategi lyckas tävlingsbidraget med trovärdighet peka på möjligheten att skapa ett attraktivt besöksmål i stadsdelen.”

almedalen

Vi är i Almedalen!

2018-06-12

Warm in the Winter åker till Almedalen och är på plats måndag 2/7 till onsdag 4/7. Vi kommer tillsammans med våra kontorskollegor Urbio att anordna ett seminarium i Arkitekturträdgården på tisdagen 3/7 kl. 12. Temat på seminariet är ”Så får vi arkitekturinnovationer att leva vidare” och handlar om praktiknära forskning inom arkitekturbranschen. Vi har bjudit in partners och mottagare i våra tidigare och pågående forskningsprojekt för att diskutera hur vi kan få resultatet att implementeras på en bredare front och vad som är viktigt att tänka på när vi arbetar i innovationsprojekt. Väl mötta i Arkitekturträdgården, vi bjuder självaklart på lunch!

Solvåg WiW

Solvåg i Tidskriften RUM

2018-04-27

Vi har pratat om Solvåg förut, men vi är såklart väldigt stolta! Kul att det nu också uppmärksammas i nr 194 / APR-2018 av tidskriften RUM. Projektet, som har genomförts tillsammans med PiteEnergi, LTU, Piteå Science Park och Norut, är vårt första byggda projekt av typen integrerad konstnärlig energiproduktion i stadsmiljöer. Men sedan tidigare har vi genomfört flera liknande skissprojekt, bland annat på universitetscampus i Luleå och Stockholm, liksom i Reykjavik på Island. Nu hoppas vi att fler får chansen att genomföra den här typen av socialt och rumsligt integrerade anläggningar, de behövs för omställningen till ett förnybart energisystem!

Södertälje dialog

Designdialogerna i Södertälje är avslutade

2018-04-26

Nu är de sista referensgruppsmötena i Södertälje avslutade! Vi vill rikta ett stort tack till de engagerade Södertäljebor i Lina, Mariekälla, Saltskog, Bårsta och Blombacka som deltagit Designdialogen och hjälpt kommunen att ta fram de tre Strukturplaner som nu till sommaren ska gå upp i politiken. Med kreativitet, engagemang och en stor portion lokalkännedom har vi fått med oss många nya tankar och idéer om områdenas utveckling. Nu väntar en gemensam avslutning för grupperna där de slutgiltiga planerna kommer presenteras och firas!

Karlslund

Strukturplan Karlslund

2018-02-02

I miljonprogramsområdet Karlslund i Landskrona bor drygt 4700 personer. De senaste åren har det skett en rivning av enstaka hus och området blev förra året utpekat som ”Särskilt utsatt område” av Polisen. Som en del i en ambition att lyfta Karlslund och förbättra miljön för de boende har kommunen inlett ett arbete med ny strukturplan. Tillsammans med Mandaworks har vi genomfört detta arbete, som omfattar allt från processledning och dialog till att rita fram övergripande gestaltningsprinciper, stråk, bebyggelseutveckling och principsektioner. Vi förstår att en ny strukturplan inte löser allt, men hoppas ändå att vår insats kan bidra till ett bättre Karlslund i framtiden!

Södertälje

Stort intresse för de digitala enkäterna i Södertälje!

2018-01-31

Under julhelgen och i januari månad har Södertäljeborna haft möjligheten att påverka strukturplanerna i Saltskog, Mariekälla, Bårsta, Blombacka och Lina. Warm in the Winter har tillsammans med kommunen tagit fram en digital enkät som både är rolig och lättsam och som ger informativa och visuella sammanställningar av dialogresultatet. Totalt har flera hundra Södertäljebor bidragit med tusentals platsspecifika kommentarer. Himla roligt tycker vi!

Rönninge backe

Rönninge backe

2018-01-25

Tillsammans med SAND Arkitektur och Riksbyggen skapade vi ett starkt team i markanvisningstävlingen för området södra Hallsta i Salems kommun. Med ett koncept som stärkte gaturummen, kopplingen till tågstationen och centrum, tillgängligheten till rekreation och grönstråkens förbindelselänkar bestod vårt förslag i 282 lägenheter, 25 radhus, en pulkabacke, en naturparklek och en friliggande förskola. Tyvärr hamnade vi precis utanför prispallen den här gången, men är ändå väldigt glada över ett nytt fruktbart samarbete som vi tror kommer leda långt nästa gång.

Lund C_mallformat

Förslag för Lund C

2018-01-22

När Jernhusen bestämde sig för en tävling om Lunds nya centralstation krävdes en helt ny definition för vad stationer är. Fyra arkitektteam blev utvalda att fortsätta med den prestigefyllda uppgiften – 3XN, Henning Larsen, Belatchew och Elding Oscarson/C.F. Möller.  Warm in the Winter ingick i team Belatchew tillsammans med Morf Landskap, AKT, WSP och Trivector. Vårt förslag använder sig av högteknologi och tradition för att fånga både morgondagens resenärsbehov liksom stadens identitet och historia av platsskapande. Det blev ingen vinst den här gången. Vi gratulerar istället Elding Oscarson/C.F. Möller som vi tror kommer göra ett finfint jobb.

GOD JUL

God jul och Gott nytt år!

2017-12-20

Warm in the Winter önskar God jul och Gott nytt år! Vi hoppas att alla våra vänner och kollegor får en skön julledighet och att vi ses och förhoppningsvis gör något spännande projekt tillsammans nästa år!

Södertalje 2

Södertäljes enkäter är online nu!

2017-12-11

Gå in och hjälp oss forma Södertäljes nya strukturplaner! Ni är mer än välkomna att se och delta i tre olika kartbaserade webenkäterna för Lina, Bårsta & Blombacka och Mariekälla & Saltskog i följande länkar:

Lina

Bårsta & Blombacka

Mariekälla & Saltskog

Ulleråker 3D-utskrivning 5

Infomöte Uppsala

2017-12-07

Torsdagen den 7 december var det infomöte i Lundellska skolans matsal i Ulleråker. Uppsala kommun bjöd in allmänheten för att informera om utvecklingen av Ulleråker. Två detaljplaner är nu ute på granskning vilket innebar att medborgarna har chansen att lämna in synpunkter på förslagen, men också att ställa frågor om processen och övriga strukturen. Mer än 100 personer närvarande under kvällen. Warm in the Winter tillsammans med Mandaworks ansvarade för en del under kvällen där både detaljplanerna och den nya strukturplanen presenterades med bilder, filmer, VR-glasögon och en väldigt populär fysisk modell över området.

 

Här finns ett objektivt omdöme från allmänheten:

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/boende-i-ulleraker-battre-an-tidigare-planer-4840624.aspx

Hus och Hem i Gällivare 5

Strandnära byggande i kallt klimat: nästa steg

2017-12-01

Warm in the Winter och Urbio fortsätter arbetet med utvecklingsplanen i Vassara – Sandviken för Gällivare kommun. Under den här perioden jobbar vi med olika bostadstypologier och kreativa lösningar för snö och snösmältvattenhantering både på byggnads- och landskapsnivå.

 

Den 1:a december åkte Warm in the Winter tillsammans med Urbio till Gällivare för att presentera nästa steg i projektet och diskutera det med kommunen och en medborgargrupp bestående av boende i området.

sodertalje 1

Nytt projekt: Samskapande strukturplaner i Södertälje

2017-10-30

Warm in the Winter arbetar tillsammans med Södertälje kommun med att ta fram en ny modell för Samskapande strukturplaner. Projektet går ut på att tillsammans med invånarna i Södertälje och kommunen ta fram tre nya strukturplaner för Lina, Bårsta & Blombacka samt Mariekälla & Saltskog.

Ulleråker detaljplaner 1

Underlag till detaljplaner i Ulleråker

2017-10-16

Warm in the Winter tillsammans med Mandaworks arbetar med de två inledande detaljplanerna i Ulleråker, Uppsala, under hösten. Detaljplanerna kommer att gå ut för granskning i december 2017.

SCA Myanmar 1

Warm in the Winter i Myanmar

2017-10-10

Tillsammans med SKL International kommer vi de kommande tre åren genomföra utbildningsinsatser utifrån SymbioCity-metoden i tre städer i Myanmar. SymbioCity-metoden är ett integrerat och holistiskt tillvägagångssätt för hållbar stadsutveckling baserat på omfattande erfarenhet i Sverige och olika utvecklingsländer. Första resan till Myanmar sker nu i oktober!

Solvåg byggt

Solvåg är färdigbyggt!

2017-10-03

Solvåg solcellspark har blivit byggt i Piteå. Titta på Jens Ökvists fantastisk video om Solvåg för Piteå-Tidningen på http://www.pt.se/tv/?clip=10668738.

printer

Nytt verktyg: 3D-skrivare

2017-09-26

Kontorets senaste tillskott består av en 3D-skrivare. Under hösten printar vi en fysisk modell av hela den nya utvecklingen i Ulleråker, Uppsala.

studieresa Antwerp-Lille

Studieresa Brussels – Antwerpen – Lille

2017-09-21

I september åkte hela kontoret till Bryssel och Antwerpen i Belgien och sedan till Lille i Frankrike tillsammans med Urbio och Arkitektstudio Witte.  Vi fick möjligheten att se den nya utvecklingen i Antwerpens hamn, Euralille och Haute Deûle River banks i Lille och ParckFarm i Bryssel, bland många andra fina projekt och områden. Förutom all inspiration fick vi även lära känna varandra på kontoret bättre och våra vänner på Urbio och Arkitektstudio Witte.