Arkitektkontoret med fokus på stadsbyggnad

team

Warm in the Winter är ett kontor med unika arkitektkompetenser. Genom våra kombinerade utbildningar inom fysisk planering, arkitektur, landskapsarkitektur och urban design bildar vi ett starkt team specifikt sammansatt för stadsbyggnadsuppdrag.

Vi drivs av samtal och kunskap om stadens utveckling. Vi gillar människor och tror på att det byggda och det upplevda förenas genom det gestaltade. Vi är bra på gestaltning. Men vi är också bra på processer, analyser och formell planering. Vi är faktiskt ganska vassa på många av arkitekturens alla skalor och skeden.

 
Kontoret_less+saturated.jpg
Bjorn.jpg

Björn Ekelund

Planerare, arkitekt SAR/MSA, lektor, partner

Björn är planerare och arkitekt samt delägare av Warm in the Winter. Han är även forskare och lektor i Stadsbyggnad vid Luleå tekniska universitet (LTU) med uppdrag på arkitekturskolorna i Stockholm, Lund och Tromsö. Han har lång erfarenhet av att arbeta i, och samordna, komplexa stadsbyggnadsprojekt med ett flertal olika aktörer. Projekten varierar ofta mellan en mer övergripande och detaljerad skala.

Björns roll på Warm in the Winter är att vara kreativ ledare och ansvarig arkitekt.

Tel: 070-334 77 39
Email: bjorn@warminthewinter.se

Nisse.jpg

Nisse örnberg

arkitekt, planeringsarkitekt FPR/MSA, partner

Nisse är arkitekt och planeringsarkitekt samt delägare på Warm in the Winter. Han är utbildad inom fysisk planering på Blekinge tekniska högskola och arkitektur på Chalmers samt har erfarenhet av studier utomlands i England, Tanzania och Kuba. Nisse har en bred erfarenhet av stadsbyggnadsprojekt i olika skalor och skeden, både genom att ta fram konceptuella idéer, utredningar, program och mer formell planering.

Nisses roll på Warm in the Winter är att leda kontorets produktion samt personal- och ekonomiansvar.

Tel: 070-334 77 45
Email: nisse@warminthewinter.se

Aikaterini.jpg

Aikaterini Synapalou

Arkitekt och Urban designer, MSA

Aikaterini Synapalou är urban designer och arkitekt född i Grekland. Hon studerade som arkitekt inom ”Sustainable Urban Planning and Design” på KTH och har sedan tidigare en mastersexamen som Arkitektingenjör från Aristotle University of Thessaloniki i Grekland.

På kontoret arbetar Aikaterini med stadsbyggnads- och arkitektuppdrag av olika karaktär. Hennes styrka ligger i gestaltningen av nya områden och byggnader samt hennes fokus på klimatsmarta lösningar och integrerad energiproduktin.

Tel: 070-339 61 99
Email: aikaterini@warminthewinter.se

Mohammad.jpg

Mohammad Al Hamwi

Arkitekt och Urban designer

Mohammad är arkitekt och urban designer, utbildad i Syrien och i Lund. Han är duktig på att skapa attraktiva stadsdelar där han tar fram karaktären och den särskilda identiteten i området.

På Warm in the Winter arbetar han mycket med visualisering, 3D-modellering och skapar en ny och intressant metod för presentation och interaktion av ny arkitektur och stadsutveckling genom virtuella och ”augmented” verklighet.

Tel: 072-225 07 88
Email: mohammad@warminthewinter.se

Hillevi.jpg

Hillevi Olsson

Arkitekt SAR/MSA

Hillevi är arkitekt med erfarenhet av ett flertal olika projektsfaser, byggnadstyper och skalor. Hon har jobbat med och vunnit flera arkitekturtävlingar, men har även projekteringserfarenhet. Hon följer projekt från första skiss till slutskede, och driver gestaltningsidéer vidare från vunnen tävling till bygghandling.

Hillevi har stort fokus på hållbarhet i projekten, där hennes specifika kompetens kommer in tidigt för att säkerställa att hållbarhet genomsyrar gestaltningen.

Tel: 070-769 90 89
Email: hillevi@warminthewinter.se

Sylvia.jpg

Sylvia Platteeuw

Landskapsarkitekt och Urban designer, MSA

Sylvia är urban designer och landskapsarkitekt från Nederländerna och Spanien. Hon studerade Sustainable Urban Design i Lund och landskapsarkitektur i Nederländerna. Genom hennes studier har hon fått erfarenhet av att arbeta med projekt i olika länder. Hon är intresserad av hur hållbar stadsutveckling kan förbättra människors liv överallt, med beaktande av FN’s hållbarhetsmål.

Sylvia arbetar i ett flertal stadsutvecklingsprojekt och är specialist inom social hållbarhet, grafik och illustration.

Tel: 070-660 77 03
Email: sylvia@warminthewinter.se